Tin tức

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN 2021 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ NGƯ NGHIỆP