Tìm kiếm
Chuyên ngành đào tạo

Việc cần tìm
* Lưu ý khi muốn hiển thị tất cả chỉ cần để trống 2 trường và chọn tìm kiếm
# Avatar Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngành đào tạo Việc cần tìm Chi tiết
1 Thái Thị Mỹ Tú Nữ 01-01-1989 công ty thủy sản Xem
2 Lê Huỳnh Hưng Nam 15-03-1983 Công nhân giày da Xem
3 Lý Kim Như Nữ 01-01-2001 Công nhân may giày Xem
4 Danh Thanh Bền Nam 09-10-1991 Trồng trọt- chăn nuôi Trung cấp Trung cấp trồng trọt - chăn nuôi Xem
5 Nguyễn Thị Bé Thi Nữ 06-10-1993 Văn phòng Xem
6 Nguyễn Phước Trương Bảo Ngọc Nữ 09-07-1990 Công ty Xem
7 Trương Thị Mỹ Ngân Nữ 06-02-1991 Công ty Xem
8 Phạm Văn Chiến Nam 20-08-1993 Công ty Xem
9 Phan Chí Sơn Nam 20-04-1993 Công ty Xem
10 Trương Thị Mỹ Hiền Nữ 26-04-1993 Công ty Xem