Tin tức

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

Điều kiện hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp được quy định tại điều 55 Luật Việc làm (38/2013/QH2013)

Người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm theo quy định;

3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ học nghề, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

4. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.