Tin tức

Lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận hỗ trợ ra sao?

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, quy trình xét duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng tới người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ cần 5 ngày.

 

- Nguồn: dantri.com.vn