Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Công khai dự toán ngân sách quý II năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang theo QĐ số 64/QĐ-DVL ngày 09/07/2024 Về việc công khai dự toán ngân sách quý II năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang 09-07-2024 Tải về
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 43/QĐ-DVVL Về việc công khai dự toán ngân sách quý I của Trung tâm Dịch vụ việc làm 08-04-2024 Tải về
Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quyết định số 12/QĐ-DVVL về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm 15-01-2024 Tải về
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH 29-12-2023 Tải về
Nghị định 70/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 18-09-2023 Tải về