Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số : 11777 / NHCS - TDNN ngày 27/12/2021 V/v dừng tiếp nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ 27-12-2021 Tải về
Số 20/2021/TT-BLĐTBXH Thông Tư ( Quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 15-12-2021 Tải về
Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ (Quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 15-12-2021 Tải về
Nghị Định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 Quy định chi tiết một số điề và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10-12-2021 Tải về
Số 116/NQ-CP Vv Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ quỷ bảo hiểm thất nghiệp 24-09-2021 Tải về