Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số : 11777 / NHCS - TDNN ngày 27/12/2021 V/v dừng tiếp nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ 27-12-2021 Tải về
Số 20/2021/TT-BLĐTBXH Thông Tư ( Quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 15-12-2021 Tải về
Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ (Quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 15-12-2021 Tải về
Nghị Định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 Quy định chi tiết một số điề và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10-12-2021 Tải về
Số 116/NQ-CP Vv Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ quỷ bảo hiểm thất nghiệp 24-09-2021 Tải về
Số 2445/LĐTBXH-VP V/v Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 22-09-2021 Tải về
171/KH-UBND Về việc làm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 13-09-2021 Tải về
2558/LĐTBXH-VP V/v Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 05-08-2021 Tải về
5691/VP-KGVX V/v chấp thuận thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao đông nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Kế hoạch số 139/KH-UBND 03-08-2021 Tải về
1156/UBND-KGVX V/v thống nhất thực hiện mẫu giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02-08-2021 Tải về