Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Nghị Định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 Quy định chi tiết một số điề và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10-12-2021 Tải về
Số 116/NQ-CP Vv Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ quỷ bảo hiểm thất nghiệp 24-09-2021 Tải về
Số 2445/LĐTBXH-VP V/v Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 22-09-2021 Tải về
171/KH-UBND Về việc làm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 13-09-2021 Tải về
2558/LĐTBXH-VP V/v Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 05-08-2021 Tải về
5691/VP-KGVX V/v chấp thuận thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao đông nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Kế hoạch số 139/KH-UBND 03-08-2021 Tải về
1156/UBND-KGVX V/v thống nhất thực hiện mẫu giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02-08-2021 Tải về
912/SNV-VP V/v Tăng cường công tác kiểm tra quản lý công chức, viên chức và người lao động cách giãn xã hội 27-07-2021 Tải về
78/NQ-CP Phiên hợp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19 20-07-2021 Tải về
146/TB-TTDVVL Thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19-07-2021 Tải về