Tin tức

TẬP HUẤN NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chiều 21 tháng 02 năm 2014, được sự chỉ đạo của BGĐ trung tâm, Phòng BHTN tổ chức tập huấn những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp cho tập thể CBVC của Trung tâm Giới thiệu việc làm.

Dự và phát biểu buổi tập huấn, đ/c Lê Văn Sơn, P.Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm lưu ý: “CBVC trong trung tâm phải nắm vững chính sách bảo hiểm thất nghiệp, mọi thái độ, cử chỉ, hành động của chúng ta đều phục vụ cho nhân dân, phải có thái độ ân cần, lịch sự, nhã nhặn, những khó khăn, vướng mắc của người lao động nếu có thể giải quyết được trong khả năng thì từng người cố gắng giải quyết, nếu vượt khả năng thì đề nghị lên cấp trên”. Phải thường xuyên trao dồi kiến thức để đáp ứng tốt hơn nhu cầu công việc.

(Đ/c Hải tập huấn những quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp)

Qua buổi tập huấn, CBVC Trung tâm được tiếp thu một số nội dung mới của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiềm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/12/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiềm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư 04/2013/TT-BLĐTXH ngày 01/03/2013 của Bộ lao động thương binh xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của của Thông tư số 32/2010/TT_BLĐTBXH.

Kết thúc buổi tập huấn là một số câu hỏi, trường hợp thường gặp trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp để CBVC trao đổi, thảo luận từ đó CBVC năm vững và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ.

(TTTT)