Tin tức

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KIÊN GIANG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Kiên Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được quy định tại Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 26/07/2019 của HĐND tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang và Hướng dẫn liên ngành số 2564/HDLN-SLĐTBXH-STC-NHCSXH ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Sở Tài Chính – Ngân hàng Chính sách Xã hội, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là về trình độ kỹ năng nghề, về giao tiếp ngoại ngữ, tác phong lao động công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Kiên Giang.

Việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng phải đúng đối tượng, thủ tục nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện nhưng đồng thời phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

2. Đối tượng hỗ trợ:

a) Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (gọi chung là đối tượng chính sách).

b) Người lao động trong độ tuổi không thuộc đối tượng chính sách theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ đủ 03 năm trở lên.

3. Điều kiện được hỗ trợ:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện cấm xuất cảnh tại Việt Nam và cấm nhập cảnh nơi đăng ký làm việc.

- Cư trú hợp pháp tại địa phương được UBND cấp xã xác nhận (đối với đối tượng tại Tiết a, Điểm 1, Mục I). Người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ đủ 03 năm trở lên (đối với đối tượng tại Tiết b, Điểm 1, Mục I).

- Có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hội đất (đối với người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp).

- Có hợp đồng lao động được ký kết với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố (Các cơ quan này liên kết với Doanh nghiệp hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định về hồ sơ pháp lý và năng lực thực hiện).

4. Phương thức hỗ trợ chi phí ban đầu và cho vay:

a) Phương thức hỗ trợ chi phí ban đầu: Hỗ trợ trực tiếp một lần cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Phương thức cho vay: NHCSXH cho vay trực tiếp đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại trụ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh, trụ sở NHCSXH cấp huyện nơi người lao động cư trú hợp pháp.

5.  Chính sách hỗ trợ người lao động

5.1. Chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu

Hỗ trợ không hoàn lại chi phí ban đầu cho người lao động đảm bảo các điều kiện nêu trên, mức hỗ trợ tối đa không quá 15.580.000 đồng/lao động, người lao động chỉ được hỗ trợ một lần, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết:

+ Đào tạo nghề: theo chi phí thực tế, tối đa không quá 3 triệu đồng/người;

+ Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 03 triệu đồng/người;

+ Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: theo chi phí thực tế, tối đa 530.000 đồng/người;

+ Tiền ăn trong thời gian đào tạo: mức 40.000 đồng/người/ngày;

+ Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cứ trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên.

- Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài gồm:

+ Lệ phí làm hộ chiếu theo mức quy định tại Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

+ Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mức quy định tại Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp;

+ Lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động;

+ Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người.

5.2. Hỗ trợ vay tín chấp chi phí xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nếu có nhu cầu vay vốn làm chi phí thì được vay với hình thức tín chấp tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh, NHCSXH cấp huyện nơi người lao động cư trú hợp pháp, cụ thể như sau:

a) Người lao động thuộc đối tượng chính sách theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP (đối với đối tượng có mức chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 100 triệu đồng trở lên): Hỗ trợ cho vay phần chênh lệch để đảm bảo đủ 100% chi phí xuất cảnh ngoài mức hỗ trợ cho vay theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

b) Người lao động trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng chính sách theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP: Hỗ trợ cho vay 100% chi phí xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Mức vay chi phí xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xác định theo từng thị trường cụ thể.

d) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

e) Lãi suất cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay theo quy định.

6. Hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ:

6.1. Hỗ trợ chi phí ban đầu:

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

- Bản sao hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc bản sao hợp đồng cá nhân giữa người lao động với chủ sử dụng lao động (nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực) và xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bản sao hộ chiếu và thị thực;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết của người lao động làm cơ sở thanh toán chi phí ăn, ở trong thời gian đào tạo;

- Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề, ngoại  ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp;

Riêng người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng, là người dân tộc thiểu số thực hiện theo quy trình, thủ tục tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC; Người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

b) Quy trình, thủ tục nhận tiền:

Trong thời hạn 60 ngày làm việc, tính từ ngày người lao động xuất cảnh; người được ủy quyền hợp pháp của người tham gia đi làm việc ở nước ngoài mang đầy đủ các loại giấy tờ trên trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Lô KK7, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

6.2. Hỗ trợ cho vay chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH (hiện nay thực hiện theo văn bản số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang