Tin tức

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Công đoàn bộ phận Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang tổ chức hội nghị công chức – viên chức, người lao động năm 2018.

Tham dự hội nghị có: đ/c Lê Quang Nam, Bí thư chi bộ, GĐ Trung tâm Dịch vụ việc làm; đ/c Lê Văn Sơn, PGĐ, Chủ tịch công đoàn bộ phận Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang; cùng tập thể công chức – viên chức, lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang.

 

(Hội nghị CC-VC năm 2018)

Hội nghị đã tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVCLĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ và phương hướng tới; báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP năm 2017 và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua năm 2018.

Kết thúc hội nghị, đ/c Lê Văn Sơn thông qua nghị quyết Hội nghị công chức – viên chức, người lao động năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản:

, 100% CCVCLĐ biểu quyết đồng ý.

 

(TTTT)