Tin tức

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Sáng ngày 28 tháng 12, Công đoàn Bộ phận Trung tâm dịch vụ việc làm Kiên Giang tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2019 – 2024), đồng thời bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm dịch vụ việc làm Kiên Giang nhiệm kỳ mới.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Sơn, P.Bí thư Chi bộ, P.Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm DVVL, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Bộ phận Trung tâm dịch vụ việc làm Kiên Giang.

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm DVVL lần VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Dịch vụ việc làm, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả, ưu điểm đã đạt được, những khuyết điểm hạn chế còn tồn tại và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau thời gian làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất thông qua Nghị Quyết với các chỉ tiêu chủ yếu chủ yếu:

- Có 95% trở lên đoàn viên công đoàn được tiếp thu, học tập các chu trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

- Phát triển đoàn viên công đoàn đạt 95% trở lên.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn bộ phận đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm.

- Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức.

- Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm, gắn với đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành – Sáng tạo - Tận tụy – Gương mẫu”.

- Hàng năm có 75% trở lên công chức, viên chức, lao động đạt lao động tiên tiến và đoàn viên công đoàn xuất sắc; trong đó có từ 10% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Có 100% gia đình công chức, viên chức đạt chuẩn gia đình văn hóa. Có từ 90% trở lên đoàn viên công đoàn nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước – đảm việc nhà; 100% chị em có gia đình thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

- Trong nhiệm kỳ tổ chức từ 5 cuộc thi, giao lưu văn nghệ - thể thao và tham gia đầy đủ các cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 06 đoàn viên ưu tú trở lên; số đoàn viên ưu tú được Đảng xét kết nạp từ 03 Đảng viên mới trở lên.

- Phối hợp với chính quyền đơn vị, hàng năm tổ chức tốt Hội nghị CCVC đúng quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công đoàn viên:

 

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 5 đồng chí:

1. Lê Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn.

2. Nguyễn Thị Thanh Hương – P. Chủ tịch Công đoàn.

3. Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH.

4. Hồ Bình Đẳng - Ủy viên BCH.

5. Lâm Hồng Trâm - Ủy viên BCH.

Ngoài ra Đại hội cũng đã bầu ra danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm 15 đồng chí.

Đại hội kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

(Quang Minh – TTTT)