Tin tức

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Chiều ngày 11 tháng 7, Công đoàn Bộ phận Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình kết quả hoạt động công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2014; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2014 – 2019), đồng thời bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Giới thiệu việc làm nhiệm kỳ mới.

Đến dự Đại hội có đ/c Huỳnh Thị Mỹ Linh, P.Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Kiên Giang; đ/c Lê Quang Nam, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang; đ/c Lê Văn Sơn, P.Giám đốc, Chủ tịch công đoàn bộ phận Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang; cùng 35 đoàn viên công đoàn của Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đ/c Lê Quang Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của công đoàn trong thời gian qua đồng thời thay mặt chi bộ, và chính quyền hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động và căn dặn đoàn viên công đoàn đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cũng tại Đại hội, đ/c Huỳnh Thị Mỹ Linh thay mặt cho Công đoàn Cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu đóng góp cho văn kiện đại hội, lưu ý rút kinh nghiệm đối với các công đoàn bộ phận chưa tổ chức đại hội, giải đáp một số thắc mắc của đoàn viên công đoàn bộ phận. Đề nghị Ban Chấp hành mới phát huy hơn nữa năng lực lãnh đạo, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị.

Sau thời gian làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất thông qua Nghị Quyết với các chỉ tiêu chủ yếu chủ yếu:

- Có 95% trở lên đoàn viên công đoàn được tiếp thu, học tập các chu trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

- Phát triển đoàn viên công đoàn đạt 98% trở lên.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn bộ phận đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm.

- Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm, gắn với đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành – Sáng tạo- Tận tụy – Gương mẫu”.

- Hàng năm có 75% trở lên công chức, viên chức đạt lao động tiên tiến và đoàn viên công đoàn xuất sắc; trong đó có từ 15% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Có 95% trở lên số gia đình công chức, viên chức đạt chuẩn gia đình văn hóa. Có từ 90% trở lên đoàn viên công đoàn nữ đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi; 100% chị em có gia đình thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

- Trong nhiệm kỳ tổ chức từ 5 cuộc thi, giao lưu văn nghệ - thể thao và tham gia đầy đủ các cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 10 đoàn viên ưu tú trở lên; số đoàn viên ưu tú được Đảng xét kết nạp từ 05 Đảng viên mới trở lên.

- Phối hợp với chính quyền đơn vị, hàng năm tổ chức tốt Hội nghị CCVC đúng quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho coogn đoàn viên: có từ 4 – 6 đoàn viên công đoàn tham gia các lớp từ cao đẳng trở lên và 90% CCVCLĐ được tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 5 đ/c:

1. Lê Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn.

2. Trần Thị Thu Huyền – P. Chủ tịch Công đoàn.

3. Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH.

4. Hồ Bình Đẳng - Ủy viên BCH.

5. Phạm Thị Cẩm Uyên - Ủy viên BCH.

Ngoài ra Đại hội cũng đã bầu ra danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở LĐTBXH gồm 10 đ/c.

Đại hội kết thúc vào 14h30 cùng ngày.

(Quang Minh – TTTT)