Tin tức

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến kỳ thi tiếng Nhật và kỹ năng cho lao động kỹ năng đặc định

 

    Liên quan đến chương trình phái cử lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, ngày 27/01/2021 Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 99/QLLĐNN-NBĐNA để hướng dẫn, thông tin tới các doanh nghiệp một số nội dung liên quan tới kỳ thi tiếng Nhật và kỹ năng cho lao động kỹ năng đặc định, cụ thể như sau:

      Phía Nhật Bản đã tổng hợp tài liệu ôn tập, mẫu đề thi JFT - Basic và kỹ năng đối với 14 lĩnh vực nghành nghề tiếp nhận kỹ năng đặc định (phụ lục xem tại đây).

      Thời hạn của Chứng chỉ JFT -Basic là vô thời hạn, ngoài chứng chỉ JFT -Basic cơ quan chức năng Nhật Bản chỉ chấp nhận trường hợp đỗ chứng chỉ JLPT cấp độ N4 trở lên.

      Các chứng chỉ trong 14 lĩnh vực nghành nghề có thời hạn là 10 năm (ngày bắt đầu hiệu lực của chứng chỉ do cơ quan chức năng Nhật Bản Thông báo đối với từng lĩnh vực nghành nghề).

      Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin để doanh nghiệp biết và hướng dẫn cho người lao động.

(Nguồn www.dolab.gov.vn)