Tin tức

Hàn Quốc tiếp tục cho phép lao động E9 hết hạn hợp đồng được chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời

       Nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc thời vụ trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vừa qua ngày 16/02/2021, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã chính thức thông báo tiếp tục cho phép người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng được phép chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời. Cụ thể về nội dung này như sau:

       1. Đối tượng được phép chuyển đổi

Người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS (lao động E-9) đã hết hạn hợp đồng 03 năm hoặc 04 năm 10 tháng và được Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp Giấy trì hoàn thời hạn xuất cảnh do dịch bệnh Covid-19 không thể về nước.

       2. Đối tượng không được phép chuyển đổi

- Người cư trú bất hợp pháp;

- Những lao động E-9 ngành Nông nghiệp và ngành Thủy sản đã hết số lần được phép chuyển đổi nơi làm việc.

       3. Lĩnh vực và địa phương được cho phép làm việc

      - Lĩnh vực Nông nghiệp: có 27 địa phương cấp quận/huyện/thành phố được phép tuyển dụng số lượng lao động dự kiến 4.179 người;

       - Lĩnh vực Ngư nghiệp: có 01 địa phương được phép tuyển dụng số lượng lao động dự kiến 192 người.

(Bảng thống kê tên các địa phương và số lượng lao động dự kiến được phép tuyển dụng: xem tại đây)

       4. Thời hạn được phép làm việc

      Trong khoảng thời gian từ ngày 02/03/2021 đến ngày 31/03/2022, người lao động có thể lựa chọn thời gian làm việc liên tục từ trên 01 tháng đến tối đa 05 tháng nhưng không thể vượt quá ngày 31/03/2022.

       5. Lương và chế độ làm việc

       - Lương được chi trả cao hơn mức lương tối thiểu đã được quy định.

       - Được tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động (bắt buộc đối với các hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp).

      - Ăn, ở do người lao động chi trả (trong trường hợp chủ sử dụng có thể cung cấp ăn, ở thì người lao động thời vụ phải trả các chi phí ăn, ở theo quy định cho chủ sử dụng).

      6. Thời gian và thủ tục đăng ký

      - Thời gian đăng ký: từ ngày 02/03/2021 đến ngày 28/02/2022;

      - Thủ tục đăng ký: Lựa chọn 01 trong 03 cách sau để đăng ký:

(1) Cách 1: Truy cập vào trang web www.eps.go.kr để đăng ký làm việc sang lĩnh vực lao động thời vụ. Mẫu Đơn đăng ký (xem tại đây);

(2) Cách 2: Mang theo Thẻ đăng ký người nước ngoài đến các Trung tâm tuyển dụng của Bộ Lao động và Việc làm tại địa phương được phép tuyển dụng lao động thời vụ để đăng ký;

(3) Gửi fax hoặc email Đơn đăng ký đến đến các Trung tâm tuyển dụng của các địa phương được phép tuyển dụng lao động thời vụ. Danh sách đầu mối liên hệ các Trung tâm tuyển dụng của các địa phương được phép tuyển dụng (xem tại đây).

       7. Ưu đãi đối với người lao động đăng ký

       Người lao động đăng ký chuyển đổi sang lao động thời vụ sẽ được cộng thêm 10 điểm nếu sau khi về nước tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt và ưu tiên giới thiệu hồ sơ cho chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn để tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

(Nguồn www.dolab.gov.vn)