Tin tức

HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG

HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG 

Nội dung chủ yếu đợt học tập kinh nghiệm là kinh nghiệm giới thiệu việc làm và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương, từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 01 tháng 3, Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang tổ chức đoàn (08 đồng chí), do đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang làm trưởng đoàn, đi học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương. Nội dung chủ yếu đợt học tập kinh nghiệm là kinh nghiệm giới thiệu việc làm và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp đoàn có đồng chí Võ Ngọc Thiên Hương, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương, đồng chí Bùi Văn Kiêu và đồng chí Nguyễn Thị Cúc Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương, cùng các đồng chí là trưởng, phó các phòng trong Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương.


Tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang trình bày sơ lược về đặc điểm tình hình, cơ cấu tổ chức của Trung tâm cũng như một số vấn đề về còn vướng mắc trong công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động của địa phương trong năm 2013 và những tháng đầu năm 2014.

(Đồng chí Lê Văn Sơn trong buổi học tập kinh nghiệm)

Chia sẽ tại buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, đồng chí Võ Ngọc Thiên Hương, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương, đồng chí Bùi Văn Kiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương, chia sẻ kinh nghiệm và tình hình cơ bản của Trung tâm, cụ thể: “Dự án xây mới Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương khoảng 90 tỷ. Trung tâm thường xuyên tổ chức phiên giao dịch việc làm 2 lần/tháng. Tổng số lớp đào tạo năm 2013 là 36 lớp. Anh văn trình độ A khoảng 5.000 lượt. Đào tạo nghề khoảng 2.000 lượt. Đào tạo cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp được khoảng trên 700 lao động. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Hầu hết đây là vấn đề khó khăn của nhiều trung tâm, tuy nhiên kinh nghiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương là tăng cường công tác tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là chế độ tư vấn học nghề cho người lao động, để trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp người lao động có thể hiểu và nắm được. Kết hợp chặt chẽ giữa các phòng trong Trung tâm đặc biệt là 2 phòng Tư vấn và Bảo hiểm thất nghiệp trong tuyên truyền và tư vấn, giới thiệu việc làm và cập nhật thường xuyên nhu cầu của người lao động”. Bên cạnh đó “Phòng Bảo hiểm thất nghiệp cần có thêm Bộ phận tuyên truyền trực tiếp tư vấn, tuyên truyền cho đối tượng là người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.Các văn phòng đại diện được trang bị đầy đủ kiến thức về tư vấn, bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo. Kết hợp đào tạo đối tượng theo đề án 1956 với đối tượng đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp”.

Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Lê Văn Sơn phát biểu tiếp thu kinh nghiệm từ đơn vị bạn, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Dương.

Được biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giới thiệu việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 (TTTT)