Tin tức

Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án tù

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Đối tượng áp dụng là người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng. Không áp dụng đối với người Việt Nam chấp hành xong án phạt tù định cư ở nước ngoài; người không có quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; người chấp hành xong án phạt tù nhưng đã được xóa án tích.

Theo Thông tư, người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ tham gia đào tạo nghề. Cụ thể, nếu tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thì được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg. Nếu tham gia đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng thì được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg.

Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ trên, thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. Nguồn kinh phí được đảm bảo từ quỹ hòa nhập cộng đồng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các nguồn khác.

Ảnh minh họa

Tư vấn giới thiệu việc làm

Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù và thực tiễn thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong án phạt tù theo các hình thức sau: Tư vấn trực tiếp; tư vấn tập trung; các phiên giao dịch việc làm; tư vấn qua điện thoại, trang thông tin điện tử.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi tình trạng việc làm của người chấp hành xong án phạt tù do Trung tâm giới thiệu trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng và trong thời gian 12 tháng đối với hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội...

Theo Dantri.com.vn