Tin tức

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 19/3/2014 của Tỉnh ủy Kiên Giang và Kế hoạch số 24-CV/ĐUSLĐTBXH ngày 18/4/2014 của Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH tỉnh Kiên Giang về triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Chi bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên giang đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị vào ngày 25/4/2014 để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đến toàn thể CCVC trong đơn vị.

Tại Hội nghị, toàn thể CCVC Trung tâm được nghe đĩa do tiến sỹ Phạm Công Khâm giảng về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm thông qua những mẫu chuyện về cuộc đời của Bác. Qua đó, cán bộ, đảng viên trong đơn vị  đã có nhận thức sâu sắc, toàn diện ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”  không chỉ  ở góc độ thành viên trong gia đình, CCVC của đơn vị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là trách nhiệm của người công dân của đất nước Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Lê Quang Nam, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đặc biệt là việc “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và dặn dò tập thể CCVC phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Minh - TTTT