Tin tức

Đài Loan điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động

 

Vừa qua, Đài loan vừa công bố điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động, cụ thể như sau:

       Kể từ ngày 01/01/2021, Đài loan nâng tỷ lệ đóng phí bảo hiểm y tế lên mức 5,17% mức lương cơ bản của người lao động (thay vì mức 4,69 như được công bố ngày 09/12/2020), với tỷ lệ phân chia: chủ sử dụng đóng 60%, người lao động động 30%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau:

      Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm (5,17%) x Hệ số người lao động chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 24.000 Đài tệ/tháng là:

24.000 Đài tệ x 5,17% x 30% =372 Đài tệ/tháng.

       Ngày 07/01/2021, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 22/QLLĐNN - ĐLAM yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam cập nhật nội dung quy định mới trên của Đài Loan để biết, thực hiện và phổ biến cho người lao động.

(Nguồn www.dolab.gov.vn)