Tin tức

5.371 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 năm 2021

 

      Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 04 năm 2021 là 5.371 lao động (1.506lao động nữgồm các thị trường: Đài Loan: 4.722 lao động (1.474 lao động nữ), Nhật Bản: 177 lao động (24 lao động nữ), Hàn Quốc: 154 lao động nam, Singapore: 48 lao động nam, Trung Quốc: 150 lao động (01 lao động nữ), Serbia: 47 lao động nam và các thị trường khác.

      Như vậy, trong 04 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 34.912 lao động (13.528 lao động nữ) đạt 38,79% kế hoạc năm 2021, trong đó thị trường: Nhật Bản: 18.355 lao động (8.135 lao động nữ), Đài Loan: 15.055 lao động (5.255 lao động nữ), Trung Quốc: 415 (1 lao động nữ), Hàn Quốc: 289 lao động nam, Hungary: 204 (61 lao động nữ), Rumania: 202 lao động (28 lao động nữ), Singapore: 129 lao động nam, UAE: 43 lao động (40 lao động nữ) và các thị trường khác.

(Nguồn www.dolab.gov.vn)