Tin tức

3.423 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm 2021

 

     Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 03 năm 2021 là 3.423 lao động (1.155 lao động nữ), bằng 29,61% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 03 năm 2020 là 11.560 lao động, trong đó 4.218 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 3.162 lao động (1.144 lao động nữ), Rumania: 44 lao động nam và Nhật Bản: 44 lao động (04 lao động nữ), Hungary: 41 lao động (07 lao động nữ), Hàn Quốc: 34 lao động nam, Singapore: 28 lao động nam, Trung Quốc: 27 lao động nam, Oman: 25 lao động nam và các thị trường khác.

     Như vậy, trong 03 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 29.541 lao động (12.022 lao động nữ) đạt 32,82% kế hoạch năm 2021, (năm 2021, dự tính kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90.000 lao động), và bằng 92,13% so với cùng kỳ năm ngoái (03 tháng đầu năm 2020, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 32.062 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 18.178 lao động (8.111 lao động nữ), Đài Loan: 10.333 lao động (3.781 lao động nữ), Trung Quốc: 265 lao động nam, Rumania: 187 lao động (28 lao động nữ), Hungary: 183 lao động (54 lao động nữ), Hàn Quốc: 135 lao động nam, Singapore: 81 lao động nam, UAE: 43 lao động (40 lao động nữ) và các thị trường khác.

(Nguồn www.dolab.gov.vn)