Tin tức

Thông tin thị trường lao động

      Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thông tin thị trường lao động, giao dịch việc làm bằng nhiều hình thức và thực hiện công tác truyền thông của Trung tâm.

   - Quản lý và hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng về lao động, việc làm và toàn bộ dữ liệu về cung, cầu lao động.

    - Quản trị nội dung và hình thức lên trang thông tin điện tử của Trung tâm, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phương pháp và quy trình dự báo về thông tin thị trường lao động.

    - Vận hành cổng thông tin điện tử: vieclamkiengiang.org

   - Quản trị và tạo sự tương tác tiện ích “Việc tìm người – Người tìm việc” trên cổng thông tin việc làm Kiên Giang.

    - Quản lý nhu cầu tìm việc làm của người lao động khi đến Trung tâm đăng ký tìm việc làm và đăng ký qua trang thông tin điện tử của Trung tâm.

    - Tổ chức khai thác thông tin về lao động, việc làm;

   - Duy trì và phát triển tốt các ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo an toàn cho các phiên giao dịch việc làm, cập nhật và lưu trữ dữ liệu của Trung tâm, hỗ trợ các phòng về việc ứng dụng công nghệ thông tin và nghiệp vụ chuyên môn.

   - Hỗ trợ, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất khu vực về thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm như: Sàn giao dịch việc làm trực tuyến tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long …

   - Theo dõi, cập nhật và quản lý cơ sơ dữ liệu người lao động đi làm việc ngoài nước, lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề và các đơn vị sử dụng lao động;

    - Xây dựng kế hoạch và vận hành các Sàn Giao dịch việc làm, Sàn giao dịch việc làm trực tuyến và phối hợp các phòng ban tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm khác;

   - Tư vấn, giao tiếp của Trung tâm với người lao động và giải đáp thắc mắc của người lao động - người sử dụng lao động trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội facebook và zalo…

    - Thiết lập và xây dựng các sản phẩm truyền thông phục vụ cho công tác tuyên truyền thông tin việc làm trong nước và ngoài nước; quảng bá các hình ảnh của hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước qua các video clip về việc làm xuất khẩu lao động, việc làm trong tỉnh …

    - Thực hiện thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động theo kế hoạch xây dựng hàng năm.

   - Xử lý các thông tin, đưa ra các tiêu chí đánh giá về cung cầu lao động, chuyển các phòng chuyên môn khác sử dụng thông tin và số liệu đã được xử lý đánh giá.

   - Thực hiện những công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.