Tin tức

Trường hợp đã nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn được hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Nếu người lao động thuộc trường hợp không đến nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 3 tháng; đang hưởng trợ cấp thì bị chấm dứt hưởng trợ cấp do tìm được việc làm... thì vẫn có thể nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.