Tin tức

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang thông báo đến người lao động xuất cảnh vào ngày 30/5/2022 (danh sách kèm theo). Để công tác tổ chức xuất cảnh được thực hiện đúng kế hoạch, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam và Hàn Quốc, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang thông báo đến người lao động những nội dung sau