Tin tức

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG ,TIỀN LƯƠNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Ngày 19 tháng 5 năm 2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tập huấn điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, P. Bí thư Đảng ủy, P.Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014; Đồng chí Lê Quang Nam, Bí thư Chi bộ, GĐ Trung tâm Giới thiệu việc làm Kiên Giang và đồng chí Bùi Thái Đằng P.Ban chỉ đạo điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ giám sát và điều tra viên.

(Tập huấn điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014)

Hội nghị tập huấn điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014 nhằm xây dựng nguồn số liệu phục vụ cho công tác dự báo nhu cầu lao động của tỉnh nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của tỉnh, từng huyện; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lao động, tiền lương, công bố mức tiền lương, tiền công bình quân của các ngành, nghề theo vùng và từng loại hình doanh nghiệp; Đánh giá tình hình thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách pháp luật pháp luật lao động và ban hành các văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động mới; Cung cấp nguồn thông tin phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tuyển dụng, sử dụng lao động, việc làm trong các doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách lao động – việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách phát triển thị trường lao động; Làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển dữ liệu về thị trường lao động, đánh giá thực hiện mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp.

(Đ/c Nguyễn Hữu Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng yêu cầu việc điều tra viên ghi chép thông tin phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính xác vào phiếu điều tra. Thực hiện đúng tiến độ, thời gian do Ban chỉ đạo Điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014.

Hội nghị kết thúc vào 17h cùng ngày.

Quang Minh - TTTT