Tin tức

Hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017

Ngày 27/6/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Trưởng Ban Chỉ đạo Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017; tổ chuyên viên giúp việc cấp tỉnh và hơn 40 đại biểu đại diện Lãnh đạo và cán bộ phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tóm tắt kết quả công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016; Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017; Kế hoạch phân bổ kinh phí và Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 và các văn bản có liên quan.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Đặng Hồng Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc cấp tỉnh tiếp tục phối hợp Ban chỉ đạo cấp huyện, phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai tập huấn cho tổ chuyên viên giúp việc cấp huyện và đội ngũ điều tra viên và đôn đốc thực hiện đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Qua hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động và ghi chép các biểu tổng hợp, để có cơ sở hướng dẫn lại cho các điều tra viên cấp xã tiến hành điều tra.

 

Quang Minh - TTTTLĐ