Tin tức

Thất nghiệp tại thành thị: Thanh niên chiếm 11,95%

Theo khảo sát về lao động việc làm của Tổng cục Dạy nghề, trong quý 2/2017, thanh niên thất nghiệp chiếm 7,67%, trong đó khu vực thành thị lên tới 11,95%.

Nhu cầu tìm việc của thanh niên khá ca0o (ảnh: Hoàng Mạnh).

Báo cáo về tình hình quý 2/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Thống kê cho thấy nhiều thông tin cụ thể về lao động việc làm, tiền lương.

Theo đó, trong quý 2/2017, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính đạt 53,4 triệu người, tăng 39.700 người, cụ thể: Khu vực thành thị chiếm 31,8%, nông thôn 68,2%, lao động nữ chiếm 48,2% tổng số người có việc làm trên toàn quốc.

Về thu nhập, công việc chính của lao động làm công hưởng lương tạo ra thu nhập là 5.300.000 đồng/tháng, giảm 316.000 đồng so với quý 1/2017. Riêng nhóm lao động thành thị có thu nhập cao hơn khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.

Khảo sát của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, số lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp nghề” trở lên ước đạt 11.400.000 người, chiếm 21,3% số lao động làm việc trong toàn quốc.

Tỉ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo của khu vực thành thị chiếm 37,6%, cao gấp 3 lần khu vực nông thôn.

Về tỉ lệ thất nghiệp trong quý 2/2017, toàn quốc có 1.120.000 người, giảm 21.100 người so với quý 1/2017. Số liệu trên thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Nguồn Hoàng Mạnh (Dantri.com.vn)