Tin tức

RỘN RÀNG LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI GIỮA THÁNG 5 NĂM 2022

Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động và gia đình, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.