Tin tức

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH LỘC HUYỆN CHÂU THÀNH