Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Thông tin tuyển dụng các đơn hàng làm việc tại thị trường Nhật Bản đầu tháng 11/2023

Đơn hàng Gia công thùng bài Carton

Đơn hàng Cơ khí

Đơn hàng Cốp pha

Đơn hàng Chế biến thực phẩm siêu thị

Đơn hàng đóng gói thực phẩm

ĐƠn hàng Hàn bán tự động

Đơn hàng Nông nghiệp

Đơn hàng Thực phẩm

Đơn hàng Thủy sản

Chi tiết các chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu và vay vốn xuất cảnh xem tại: https://vieclamkiengiang.org/chi-tiet/47/chinh-sach-ho-tro-cua-tinh