Tin tức

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

                                            HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Chiều ngày 23/12/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2023

        Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm Dịch vụ việc làm, cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm.

 

(Đoàn chủ tịch hội nghị)

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn thể viên chức lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm vượt mọi khó khăn về cơ bản hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

  

Giám đốc Trung tâm DVVL và Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận ký kết giao ước thi đua năm 2023

        Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức người lao động năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023, kết quả hoạt động công đoàn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Tập thể viên chức, người lao động thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 với chỉ tiêu cụ thể: 100% tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; nghiên cứu lựa chọn một số đề tài, đề án, công trình sản phẩm, giải pháp, sáng kiến…phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân để đăng ký nhằm cải tiến công tác quản lý, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ. Phấn đấu trong năm 2023 cơ sở Đảng, Công đoàn bộ phận và Đoàn Thanh niên đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự.

Phòng TTTTLĐ