Tin tức

DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH TỪ NGÀY 01/6 ĐẾN 15/6/2022

Thời gian qua, Trung tâm luôn chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhờ vậy, thu hút được nhiều lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng.