Tin tức

Kết quả kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề trong ngành sản xuất chế tạo và ngành ngư nghiệp (Đối với các kỳ thi tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/02/2022-19/04/2022)

Triển khai kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, từ tháng 12/2021 đến tháng 04/2022 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức các kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp cho người lao động đã đăng ký dự thi trong năm 2021. Căn cứ thông báo của Trung tâm lao động ngoài nước, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang thông báo kết quả kỳ thi và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi một số nội dung như sau: