Tin tức

Sôi động thị trường tuyển dụng lao động

Chỉ riêng trong quý I/2022, Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM cần tuyển dụng gần 200.000 lao động