Tin tức

NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG PHẤN ĐẤU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO 35.000 LƯỢT LAO ĐỘNG