Tin tức

V/v vận hành chính thức Cổng thông tin về lao động - việc làm và đào tạo nghề tỉnh Kiên Giang