Tin tức

Kiên Giang nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang dần được khống chế, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang bước vào khôi phục lại sản xuất, do đó nhu cầu nguồn lao động tăng cao. Đây là cơ hội để cho người lao động tại địa phương có cơ hội tìm kiếm việc làm tại chỗ, ổn định cuộc sống. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang đang đẩy mạnh hoạt động của các phiên giao dịch việc làm bằng nhiều hình thức với nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà.