Tin tức

KẾ HOẠCH - Thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-COV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang