Trình độ văn hóa

12-12


Trình độ chuyên môn

Đại học


Lĩnh vực đào tạo

Kế toán, Luật, Công nghệ thông tin


Công việc cần tìm

CHUYÊN VIÊN CHÍNH NGÂN HÀNG


Lữ Anh Văn

Ngày sinh: 25-09-1988
Giới tính: Nam
Địa chỉ: 544 Nguyễn Chí Thanh
Đăng nhập để có thông tin liên hệ