Trình độ văn hóa

12-12


Trình độ chuyên môn

Đại học


Lĩnh vực đào tạo

Marketing


Công việc cần tìm

Marketing


Nguyễn Lê Như Hạ

Ngày sinh: 07-04-2000
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: 241/53
Đăng nhập để có thông tin liên hệ