Trình độ văn hóa

12/12


Trình độ chuyên môn

Chứng nhận bảo vệ


Lĩnh vực đào tạo


Công việc cần tìm

Bảo vệ


Lê Sơn

Ngày sinh: 01-01-1962
Giới tính: Nam
Địa chỉ: 88/17 đường Hai bà Trưng
Đăng nhập để có thông tin liên hệ