Trình độ văn hóa

9/12


Trình độ chuyên môn

không


Lĩnh vực đào tạo

không


Công việc cần tìm

Lễ Tân


Phạm Thị Kiều Oanh

Ngày sinh: 16-08-1995
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: 15 Mạc Cửu
Đăng nhập để có thông tin liên hệ