Trình độ văn hóa

12-12


Trình độ chuyên môn

Đại học


Lĩnh vực đào tạo

Luật


Công việc cần tìm

Cần tìm việc Văn phòng


Danh Quốc Huy

Ngày sinh: 26-09-1993
Giới tính: Nam
Địa chỉ: An Minh
Đăng nhập để có thông tin liên hệ