Trình độ văn hóa

6


Trình độ chuyên môn

Không có


Lĩnh vực đào tạo


Công việc cần tìm

LĐPT


Danh Cường

Ngày sinh: 26-11-1981
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Tổ 7, Vĩnh Viễn
Đăng nhập để có thông tin liên hệ