Tin tức

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-CĐCS của Công đoàn Sở Lao động – TB&XH tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 29/03/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên (CĐCSTV) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có bà Ngô Thị Thà, phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở lao động Thương bình và xã hội tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Chi bộ và toàn thể Đoàn viên Công đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Khai mạc đại hội

Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn khóa XII, đồng chí Nguyễn Văn Hải đã trình bày kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội CĐCSTV nhiệm kỳ 2019 – 2023, trong đó đề cao tinh thần xây dựng, tổ chức đoàn thể trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cũng đã được nêu lên tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, CĐCSTV Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống của viên chức, người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tiến tới xây dựng công đoàn vững mạnh, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nữ công trong đơn vị, công tác tài chính, kiểm tra giám sát, trong đó nhấn mạnh công tác chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn khóa mới về việc bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai kịp thời đến đoàn viên, tiến tới hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra tại đại hội.

 

Đại biểu tham dự đại hội

Đại hội CĐCSTV Trung tâm Dịch vụ việc làm, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 cùng với 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Công đoàn cấp trên.

                                                                                 Bà Ngô Thị Thà tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới

Phòng TTTTLĐ