Tin tức

Có bị mất thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nhận tiền hỗ trợ?

Người lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

    Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chỉ mất đi khi người lao động nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm 2013. Thêm vào đó, chính sách hỗ trợ ở Nghị quyết 116/NQ-CP là chính sách hỗ trợ độc lập với chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định ở Luật Việc làm 2013.

    Do đó, việc người lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    Vậy với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Theo quy định hiện hành, người lao động nước ngoài không thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

    Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Chính sách hỗ trợ tại 2 Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116 cũng không quy định về việc người lao động đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì sẽ không nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116.

    Do đó, nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc nhận hỗ trợ COVID-19 ở cả 2 Nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả 2.

                                                            (Nguồn: Báo Lao Động)