Tin tức

Người lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19

Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều công dân gửi câu hỏi tới HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp rằng: "Nhà nước có chính sách hỗ trợ thêm như thế nào đối với người lao động đang mang thai hay đang nuôi con bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19?".

Về vấn đề này, HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp chia sẻ thông tin để công dân nắm rõ hơn các quy định của Nhà nước về chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg như sau:

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định “Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em” và áp dụng cho người lao động thuộc các nhóm chính sách:

- Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (khoản 2, Điều 14, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg);

- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (khoản 2, Điều 18, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg);

- Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (khoản 2, Điều 22, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đã quy định rất rõ về đối tượng, điều kiện hỗ trợ; phương thức chi trả; hồ sơ đề nghị hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện. Công dân có thể xem và đối chiếu quy định để thực hiện.

Ngoài ra, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) xây dựng Bộ Hỏi – Đáp về các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (NQ 68) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (QĐ 23) trên Cổng TTĐT của Bộ. Các tổ chức, cá nhân có thể thường xuyên truy cập vào Bộ Hỏi – Đáp tại chuyên mục Hỏi – Đáp về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên Cổng TTĐT của Bộ LĐ-TBXH hoặc theo đường dẫn http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/ho-tro-covid-19  để cập nhật những câu hỏi – đáp mới nhất về việc thực hiện chính sách hỗ trợ.

 

(Nguồn: Bộ Lao động – TB&XH)