Tin tức

QUYẾT ĐỊNH - Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Rạch Giá