Tin tức

THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

         Thực hiện công văn số 1202/LĐTBXH-VP ngày 14/5/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 1210/LĐTBXH-VP ngày 17/5/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang đã chủ động xây dựng các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho viên chức, người lao động của Trung tâm và người dân đến liên hệ công việc.

         Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang chủ động tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Sở về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc. Chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể về phòng chống COVID-19 và thành lập tổ phòng, chống dịch bệnh Covid.

Đo thân nhiệt người lao động trước khi liên hệ công việc

          Tại trụ sở làm việc chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm, các văn phòng đại diện, văn phòng ủy thác tại các huyện, thành phố trong tỉnh được trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc đúng quy định. Riêng tại trụ sở chính, do số lượng lao động liên hệ công việc hằng ngày rất nhiều, nên được bố trí thêm máy đo nhiệt độ. Trung tâm bắt buộc người lao động khi liên hệ công việc phải đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo nhiệt độ trước khi liên hệ công việc.

Đảm bảo khoảng cách theo quy định

Đảm bảo khoảng cách theo quy định

        Ban Giám đốc Trung tâm yêu cầu bắt buộc viên chức, người lao động khai báo y tế, cung cấp thông tin chính xác với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đi, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và yêu cầu của chính quyền địa phương. Kịp thời nắm bắt thông tin các trường hợp viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có dấu hiệu nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19 hoặc di chuyển từ vùng có dịch hoặc phải thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định; tạm dừng các cuộc họp xét thấy không cần thiết và các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao tập trung đông người.

 Quang Minh – TTTTLĐ