Tin tức

TUYÊN TRUYỀN CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN DỤ DỖ ĐƯA NGƯỜI XUẤT CẢNH, VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP