Trình độ văn hóa

12-12


Trình độ chuyên môn

Đại Học


Lĩnh vực đào tạo

Quản Trị Kinh doanh


Công việc cần tìm

Quản Lý Bán Hàng


HUỲNH HOÀI BẢO

Ngày sinh: 22-07-1989
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Lô E7 Căn 26 Nguyễn Thị Sen
Đăng nhập để có thông tin liên hệ